Právo na zrušení (výlučně pro spotřebitele)

Máte právo zrušit tento nákup do 30 dnů bez uvedení důvodu. Lhůta pro zrušení činí 30 dnů ode dne převzetí zboží vámi nebo vámi určenou třetí osobou, která není dopravce.

Aby bylo uplatněno vaše právo na zrušení, musíte informovat nás (HiKi Versand GmbH, Mistlberg 100, 4284 Tragwein, tel.: ++43 (0) 7263/88099-0, fax: 0043 (0) 7263/88099-8, office@hiki.at) prostřednictvím jednoznačného prohlášení (telefonicky, dopisem, faxem nebo emailem) o svém úmyslu zrušit tuto smlouvu.

Nabízíme vám přímo ve vašem zákaznickém prostoru přímo za vaší objednávkou pohodlné řešení. Můžete však použít také stornovací formulář uvedený níže pro tento účel. Okamžitě vám zašleme potvrzení o obdržení takového zrušení.

 

Jestliže zrušíte tuto smlouvu, musíme vám vrátit všechny platby, které jsme od vás obdrželi , včetně dodacích nákladů (s výjimkou dodatečných nákladů vzniklých tím, že jste si zvolili jiný druh dodávky než námi nabídnutá nejvýhodnější standardní dodávka), nejpozději do 14 dnů ode dne obdržení vašeho sdělení o zrušení této smlouvy. Při tomto vrácení platby používáme stejnou platební metodu, kterou jste použili v původní transakci, pokud nebylo výslovně dohodnuto jinak; v žádném případě vám nebudeme kvůli takovému vrácení platby účtovat odškodnění.

Vrácení platby můžeme odmítnout, dokud zboží neobdržíme zpět nebo dokud nepředložíte důkaz, že zboží bylo odesláno zpět, v závislosti na tom, co nastane dříve.

Zboží nám musíte zaslat zpět nebo předat neprodleně a v každém případě nejpozději do třiceti dnů ode dne vašeho oznámení o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržená, pokud jste zboží odeslali před uplynutím lhůty třiceti dnů.

Odpovědnost za případnou ztrátu hodnoty zboží musíte nést pouze, jestliže tato ztráta hodnoty je způsobena manipulací, která nebyla nutná ke zjištění kvality, vlastností a způsobu fungování zboží.

 

Právo na zrušení neplatí v případě následujících smluv:

a) na dodávku zboží, které bylo vyrobeno podle specifikace zákazníka nebo jednoznačně přizpůsobeno osobním požadavkům nebo které není vzhledem ke své kvalitě vhodné zaslat zpět nebo podléhá rychlé zkáze nebo u kterého bylo překročeno datum propadnutí,

b) na dodávku audio a video nahrávek nebo software, pokud spotřebitel odpečetil dodané datové nosiče;

c) na dodávku časopisů, novin a ilustrovaných tiskovin.

Náklady na vrácení neseme. Zkontrolujte, zda byla v době dodání vydána etiketa pro vrácení.

 

Stornovací formulář

 

Pokud chcete zrušit smlouvu, vyplňte prosím tento formulář a zašlete nám ho.

 

Příjemce:

HiKi Versand GmbH

Mistlberg 100

A-4284 Tragwein

Fax.: 07263/88099-8

ruecktritt@hiki.at

 

 

Tímto ruším(e)

 

mnou/námi uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží:

 

Obj. č.   Označení             Cena €

                              

                              

                              

                              

                              

 

 

Objednáno dne _______________________________________________

Doručeno dne _______________________________________________

 

 

 

Zákazník č.____________________________________________________________________________

Jméno _______________________________________________________________________________

Adresa _____________________________________________________________________________

 

 

 

 

__________________________

Datum, podpis