Všeobecnéobchodnípodmínky 

    1. rozsahpoužití 

    Následujícípodmínky se vztahují na všechnyobjednávkyzadanéprostřednictvímnašehointernetovéhoobchodu. Nášinternetovýobchod je určenvýhradněspotřebitelům. Spotřebitelem je každáfyzickáosoba, kteráuzavíráprávníúkonzaúčelem, kterýnelzepřevážněpřičítatanijejípodnikatelské, anijejínezávisléprofesníčinnosti. Podnikatel je fyzickáneboprávnickáosobanebospolečnost s právnísubjektivitou, kterápřiuzavíráníprávníhoúkonujedná v rámcisvéobchodnínebosamostatnévýdělečnéčinnosti. 

    2. Smluvnípartner, uzavřenísmlouvy, možnostinápravy 

    Kupní smlouva je uzavřena se společností HiKi Versand GesmbH. 

    Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale nezávazný online katalog. Naše produkty můžete zpočátku nezávazně vložit do nákupního košíku a kdykoli před odesláním závazné objednávky své údaje opravit pomocí opravných pomůcek, které jsou k tomuto účelu poskytnuty a vysvětleny v procesu objednávky. Kliknutím na tlačítko objednat učiníte závaznou nabídku na zboží obsažené v nákupním košíku. Potvrzení o přijetí objednávky vám bude zasláno e-mailem ihned po odeslání objednávky. Vaši nabídku přijmeme do dvou dnů vydáním prohlášení o přijetí v samostatném e-mailu nebo případně provedením platební transakce prostřednictvím našeho poskytovatele služeb nebo vybraného poskytovatele platebních služeb. Doba provedení platební transakce závisí v každém případě na zvoleném způsobu platby (viz část "Platba").  Příslušná alternativa pro vás závisí na tom, která z uvedených událostí nastane dříve.   

    3. jazyksmlouvy, ukládánítextusmlouvy 

    Jazyk(y), který(é) je(jsou) k dispozici pro uzavření smlouvy: Němčina 

    Text smlouvy ukládáme a zasíláme vám údaje o objednávce a naše všeobecné obchodní podmínky v textové podobě. Z bezpečnostních důvodů již není text smlouvy přístupný na internetu. 

   4. dodacípodmínky 

    K uvedeným cenám produktů mohou být připočteny náklady na dopravu. Více informací o případných nákladech na dopravu najdete v nabídkách. 

    V zásadě máte možnost si zboží vyzvednout na adrese HiKi Versand GmbH, Mistlberg 100, 4284 Tragwein, Rakousko, a to v následujících pracovních hodinách: Po-Pá 9:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00. 

    Nedoručujeme do balicích stanic. 

    5. platba 

    V našem obchodě máte zpravidla k dispozici následující platební metody: 

    Kreditní karta V procesu objednávky zadáte údaje o své kreditní kartě.  

    Vaše karta bude stržena ihned po zadání objednávky.  

    PayPal, PayPal Express Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), musíte být zaregistrováni ve službě PayPal, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz.  

    Platební transakci provede společnost PayPal ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.  

    Společnost PayPal může registrovaným zákazníkům PayPal, kteří byli vybráni podle vlastních kritérií, nabídnout další způsoby platby v zákaznickém účtu. Na nabídku těchto způsobů však nemáme žádný vliv; další individuálně nabízené způsoby platby ovlivňují váš právní vztah se společností PayPal. Další informace o tom najdete ve svém účtu PayPal. 

    Sofort by Klarna Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro internetové bankovnictví, odpovídajícím způsobem se identifikovat a potvrdit platební příkaz. Částka bude z vašeho účtu odepsána ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.  

    Apple Pay Abyste mohli zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Apple Inc., One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple"), musíte použít prohlížeč "Safari", být zaregistrováni u společnosti Apple, mít aktivovanou funkci Apple Pay, legitimovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební pokyn. Platební transakce se provede ihned po zadání objednávky. Další pokyny obdržíte v průběhu objednávky.  

    Amazon Pay Abyste mohli uhradit fakturovanou částku prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Amazon Payments Europe S.C.A. 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg ("Amazon"), musíte se zaregistrovat u Amazonu, identifikovat se svými přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz. Platební transakce bude provedena do jednoho bankovního dne po zadání objednávky. Bankovním dnem je každý pracovní den kromě soboty, státních svátků a 24. a 31. prosince každého roku. Další informace obdržíte v průběhu objednávky.  

    Klarna Ve spolupráci s poskytovatelem platebních služeb Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko ("Klarna") vám nabízíme následující možnosti platby. Platba přes Klarnu je dostupná pouze pro spotřebitele. Není-li níže uvedeno jinak, platba prostřednictvím společnosti Klarna vyžaduje úspěšné ověření adresy a úvěruschopnosti a provádí se přímo společnosti Klarna. Další informace najdete u příslušné možnosti platby a v procesu objednávky.  

    Nákup na účet přes Klarnu Splatnost faktury je 30 dní od odeslání zboží a obdržení faktury.  

    Nákup na splátky přes Klarnu Částku na faktuře můžete zaplatit v měsíčních splátkách ve výši nejméně 1/24 celkové částky. Minimální splátka je 6,95 eur.  

    6. výhradavlastnickýchpráv 

    Zbožízůstávánašímmajetkem do úplnéhozaplacení. 

    7. škodyzpůsobenédopravou 

    Pokud je zbožídoručeno se zjevnýmpoškozenímpřipřepravě, reklamujtetytozávadyconejdříve u doručovatele a neprodleněnáskontaktujte. Nepodánístížnostinebonekontaktovánínásnemážádnédůsledky pro vašeprávnínároky a jejichvymáhání, zejména pro vašezáručnípráva. Pomáhajínámvšakuplatnitvlastnínárokyvůčidopravcinebopřepravnímupojištění. 

    8. Záruka a záruky 

    8.1 Odpovědnostzavady  

    Naodpovědnostzavady se vztahujezákonnáúprava 

    8.2 Záruky a zákaznickýservis  

    Informace o případných dalších zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete u výrobku a na zvláštních informačních stránkách v internetovém obchodě.  

    Zákaznický servis: tel.: 07263/880 99060 Po - Pá 09:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00 hod. 

    9. odpovědnost 

    Za nároky na náhradu škody způsobené námi, našimi právními zástupci nebo zprostředkovateli odpovídáme vždy bez omezení v případě újmy na životě, zdraví nebo zdraví, v případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností, v případě záručních slibů, pokud je to dohodnuto nebo pokud je otevřena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.  V případě porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění je předpokladem řádného plnění smlouvy a na jejichž dodržení se smluvní partner může pravidelně spoléhat (kardinální povinnosti) z důvodu lehké nedbalosti na naší straně, na straně našich právních zástupců nebo zástupců, je výše odpovědnosti omezena na škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, jejíž vznik je třeba obvykle očekávat.  Jinak jsou nároky na náhradu škody vyloučeny. 

    10. řešení sporů 

    Evropská komise poskytuje platformu pro online řešení sporů (OS), kterou najdete zde. 

     Jsme ochotni zúčastnit se mimosoudního rozhodčího řízení před spotřebitelskou rozhodčí komisí.  

    Příslušným orgánem je Verein "Schlichtung für Verbrauchergeschäfte", Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Vídeň, Rakousko, https://www.verbraucherschlichtung.at/.