Hiki Versand GmbH

Jednatel Heike Schatz & Ulf Seemann
Mistlberg 100
4284 Tragwein
Rakousko
Tel.: 0043 (0) 7263-880990
Fax.: 0043 (0) 7263-880998
E-mail: office@hiki.at
DIČ AT
FN 160518g u Zemského soudu v Linci

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) pro spotřebitelské obchody


1. Rozsah platnosti


Na všechny objednávky provedené prostřednictvím našeho internetového obchodu platí tyto VOP. Náš internetový obchod je určen výhradně pro spotřebitele.


Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavře právní úkon k účelům, které nelze zahrnout převládající měrou do její komerční, ani samostatně výdělečné činnosti. Podnikatelem je fyzická nebo právnická osoba nebo právně způsobilá osobní společnost, které při uzavření právního úkonu vykonávají svou komerční nebo samostatnou výdělečnou činnost.


2. Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti korekce


Kupní smlouva je uzavírána s HiKi Versand GmbH.


Zobrazení výrobků v internetovém obchodě nepředstavují žádnou právně závaznou nabídku, ale jen nezávislý online katalog. Naše výrobky můžete nejprve nezávisle vložit do nákupního košíku a před odesláním vaší závazné objednávky vaše údaje kdykoliv opravit s použitím korekčních pomůcek, které jsou k tomu určené a objasněné v průběhu objednávky. Kliknutím na tlačítko objednávky zašlete závaznou objednávku zboží obsaženého v nákupním košíku. Potvrzení přijetí objednávky bude zasláno emailem bezprostředně po odeslání objednávky.


Kdy u nás dojde k uzavření smlouvy, záleží na způsobu úhrady, který si vyberete:


Apple Pay

V objednacím procesu budete přesměrováni na internetové stránky online poskytovatele Apple. Tam můžete uvést vaše platební údaje a potvrdit převodní příkaz na Apple. Po podání objednávky v obchodě vyzveme Apple k zahájení platební transakce a tím přijmeme vaši nabídku.


Kreditní karta

Podáním objednávky předáváte vaše údaje o kreditní kartě a společnost, která vydala kreditní kartu, provede kontrolu autorizace. Po vaší legitimaci jako právoplatného majitele karty bude automaticky zahájena platební transakce a vaše kreditní karta při podání objednávky zatížena. V momentě zatížení kreditní karty dochází k uzavření smlouvy s námi.


PayPal, PayPal Express

V objednacím procesu budete přesměrováni na internetové stránky online poskytovatele PayPal. Tam můžete uvést vaše platební údaje a potvrdit převodní příkaz na PayPal. Po podání objednávky v obchodě vyzveme PayPal k zahájení platební transakce a tím přijmeme vaši nabídku.


Sofort by Klarna

Po podání objednávky budete přesměrováni na internetové stránky online poskytovatele Sofort GmbH, kde potvrdíte platební příkaz. Dojde tak k uzavření smlouvy s námi.


Google Pay

V objednacím procesu budete přesměrováni na internetové stránky online poskytovatele Google. Tam můžete uvést vaše platební údaje a potvrdit převodní příkaz na Google. Po podání objednávky v obchodě vyzveme Google k zahájení platební transakce a tím přijmeme vaši nabídku.


Amazon Pay

V objednacím procesu budete přesměrováni na internetové stránky online poskytovatele Amazon ještě před provedením objednávky v našem internetovém

obchodě. Tam můžete vybrat dodací adresu a způsob platby uložené v Amazon a potvrdit převodní příkaz na Amazon. Následně budete přesměrováni zpět do našeho internetového obchodu, kde můžete dokončit objednávku. Po podání objednávky vyzveme Amazon k zahájení platební transakce a tím přijmeme vaši nabídku.


Úhrada v hotovosti při odběru

Vaši objednávku přijmeme zasláním prohlášení o přijetí v samostatném emailu v rámci dvou dnů.


3. Jazyk smlouvy, uložení textu smlouvy


Jazyk, který je k dispozici (jazyky, které jsou k dispozici) pro uzavření smlouvy: Němčina


Uložíme text smlouvy a zašleme vám údaje z objednávky a naše VOP v textové podobě. Text smlouvy si můžete prohlédnout v našem přihlášení zákazníka.


4. Dodací podmínky


K uvedeným cenám výrobků může být připočteno ještě poštovné. Bližší ustanovení k případnému poštovnému zjistíte u nabídek.


V zásadě máte možnost provést odběr v HiKi Versand GmbH, Mistlberg 100, Tragwein, Rakousko, v níže uvedenou otvírací dobu: středa-pátek 9:00-18:00 a sobota 8:00-12:00


Nedodáváme na výdejní automaty.


5. Platba


V našem obchodě máte v zásadě k dispozici tyto způsoby úhrady:


Kreditní karta

Podáním objednávky poskytujete vaše údaje o kreditní kartě. Po vaší legitimaci jako právoplatný majitel karty bude automaticky provedena platební transakce a vaše kreditní karta zatížena.


PayPal, PayPal Express

V objednacím procesu budete přesměrováni na internetové stránky online poskytovatele PayPal. Abyste mohli uhradit fakturu přes PayPal, musíte tam být zaregistrováni, resp. se nejprve zaregistrovat, legitimovat uvedením vašich přístupových údajů a potvrdit platební příkaz na nás. Po podání objednávky v obchodě vyzveme PayPal k zahájení platební transakce. Platební transakce na nás pak bude bezprostředně automaticky provedena spol. PayPal. Další pokyny obdržíte při provádění objednávky.


Sofort by klarna

Po podání objednávky budete přesměrováni na internetové stránky online poskytovatele Sofort GmbH. Abyste mohli uhradit fakturu přes Sofort, musíte disponovat aktivním bankovním účtem pro online banking, příslušně se legitimovat a potvrdit platební příkaz na nás. Další pokyny obdržíte při provádění objednávky. Platební transakce na nás pak bude bezprostředně provedena spol. Sofort a váš účet zatížen.


Apple Pay

Abyste mohli uhradit fakturu přes Apple Pay, musíte používat prohlížeč „Safari“, být zaregistrováni u poskytovatele Apple, mít aktivovanou funkci Apple Pay, legitimovat se vašimi přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz na nás. Platební transakce pak bude provedena bezprostředně po podání objednávky. Další pokyny obdržíte při provádění objednávky.


Google Pay

Abyste mohli uhradit fakturu přes Google Pay, musíte být zaregistrováni u poskytovatele Google, mít aktivovanou funkci Google Pay, legitimovat se vašimi přístupovými údaji a potvrdit platební příkaz na nás. Platební transakce pak bude provedena bezprostředně po podání objednávky. Další pokyny obdržíte při provádění objednávky.


Amazon Pay

V objednacím procesu budete přesměrováni na internetové stránky online poskytovatele Amazon ještě před provedením objednávky v našem internetovém obchodě. Abyste mohli provést objednací proces přes Amazon a uhradit fakturovanou částku, musíte tam být zaregistrováni, resp. se nejprve zaregistrovat a legitimovat se vašimi přístupovými údaji. Tam můžete vybrat dodací adresu a způsob platby uložené v Amazon a potvrdit použití vašich údajů spol. Amazon a převodní příkaz na nás. Následně budete přesměrováni zpět do našeho internetového obchodu, kde můžete dokončit objednávku.


Bezprostředně po podání objednávky vyzveme Amazon k zahájení platební transakce. Platební transakce na nás bude automaticky provedena spol. Amazon. Další pokyny obdržíte při provádění objednávky.


Úhrada v hotovosti při odběru

Fakturovanou částku uhradíte v hotovosti při odběru.


6. Výhrada vlastnictví


Zboží zůstává až do úplného uhrazení v našem majetku.


7. Poškození vzniklé při přepravě


Pokud bude dodáno zboží se zřejmým poškozením vzniklým při přepravě, reklamujte takové vady, pokud možno, okamžitě u vašeho doručovatele a bezodkladně nás prosím kontaktujte. Neprovedení reklamace nebo nekontaktování nemá žádné důsledky na vaše zákonné nároky a jejich realizaci, především vaše právo na záruční plnění. Pomůžete nám však uplatnit naše vlastní nároky vůči dopravci, resp. uplatnit přepravní pojištění.


8. Záruční plnění a záruky


Pokud není níže uvedeno výslovně jinak, platí zákonná odpovědnost za vady.

V případě použitého zboží platí: když se závada vyskytne po uplynutí jednoho roku po vyexpedování zboží, jsou nároky z odpovědnosti za vady vyloučeny. Vady, které se vyskytnou v rámci jednoho roku po vyexpedování zboží, mohou být uplatněny v rámci zákonné promlčecí lhůty v délce dvou let od vyexpedování zboží.

Výše uvedená omezení a zkrácení lhůty neplatí pro nároky na základě škod, které byly způsobeny námi, našimi zákonnými zástupci nebo pomocníky při plnění

· při ohrožení života, újmy na těle nebo poškození zdraví

· při úmyslném porušení povinností, hrubé nedbalosti či lsti

· při porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění teprve vůbec umožňuje řádné provedení smlouvy a v jejichž dodržování smí smluvní partner pravidelně věřit (kardinální závazky)

· v rámci záručního příslibu, pokud byl dohodnut, nebo

· pokud je dotčena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Informace k případně platným doplňujícím zárukám a jejich přesné podmínky naleznete u každého výrobku a na zvláštních internetových stránkách v internetovém obchodě.


Zákaznická služba: Zákaznický servis tel: 07263/880 990 (Rakousko) tel: 0180 300 30 45 (Německo) ** 9 ct (pevná linka za minutu) max. 42 ct/min (maximální cena za mobilní hovor) tel: 43-7263/880 990 (z jiných zemí) pondělí - pátek 09:00 - 17:00 hodin


9. Ručení


Za nároky z důvodu škod, které byly způsobeny námi, našimi zákonnými zástupci nebo pomocníky při plnění, ručíme vždy neomezeně

· při ohrožení života, újmy na těle nebo poškození zdraví

· při úmyslném porušení povinností nebo hrubé nedbalosti

· při záručním příslibu, pokud byl dohodnut, nebo

· pokud je dotčena oblast působnosti zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku.

Při porušení podstatných smluvních povinností, jejichž splnění teprve vůbec umožňuje řádné provedení smlouvy a v jejichž dodržování smí smluvní partner pravidelně věřit (kardinální závazky) v důsledku mírné nedbalosti způsobené námi, našimi zákonnými zástupci nebo pomocníky při plnění je ručení omezeno na výši škody předpokládané při uzavření smlouvy, s jejíž vznikem musí být obvykle počítáno.

Ostatní nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.10. Řešení sporů

Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů online, kterou najdete zde. Jsme ochotni účastnit se mimosoudního smírčího řízení před smírčím spotřebitelským pracovištěm. Příslušný je svaz „Schlichtung für Verbrauchergeschäfte“, Mariahilfer Straße 103/1/18, 1060 Vídeň, Rakousko, https://www.verbraucherschlichtung.at/.