Prohlášení o povinnosti poskytovat informace

Prohlášení o ochraně dat

 

Za zpracování dat odpovídá:

Ulf Seemann

Mistlberg 100

Tragwein

Rakousko

 

office@hiki.at

 

Děkujeme za váš zájem o náš internetový obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. V následujícím textu vás podrobně informujeme o nakládání s vašimi daty.

 

 1. Údaje o přístupu a hosting

 

Naše webové stránky můžete navštívit bez zadávání údajů o své osobě. Při každém vyvolání webové stránky webový server automaticky uloží pouze takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas požadavku, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje), a požadavek zdokumentuje.

 

Tato přístupová data se vyhodnocují výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu webu a zlepšování naší nabídky. Slouží to podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR k ochraně našich zájmů na korektním prezentování naší nabídky, které se v rámci úvahy jeví v převažující míře jako zájmy oprávněné. Všechny přístupové údaje budou smazány nejpozději do sedmi dnů po vaší návštěvě stránek.

 

Hostingové služby třetích stran

V rámci zpracování z našeho pověření nám třetí strana poskytuje služby pro hosting a prezentaci webových stránek. Veškerá data shromažďovaná podle níže uvedeného popisu při používání tohoto webu nebo z příslušných formulářů v online obchodě jsou zpracovávaná na jejích serverech. Zpracování na jiných serverech probíhá pouze v rámci, který je zde objasněn.

 

Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

 

 1. Sběr dat a jejich použití pro zpracování smlouvy, navázání kontaktu a při otevření zákaznického účtu

 

Shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně poskytnete v rámci své objednávky, anebo když nás kontaktujete (např. pomocí kontaktního formuláře nebo e-mailu). Povinná pole jsou označena jako povinná, protože v těchto případech data nutně potřebujeme ke zpracování smlouvy resp. ke zpracování vaší žádosti o kontakt, a ani vy bez jejich zadání nemůžete odeslat objednávku resp. žádost o kontakt. Která data jsou shromažďována, je patrné z příslušných vstupních formulářů. Data, které nám poskytnete, použijeme v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR ke zpracování smlouvy a zpracování vašich dotazů.

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR tím, že jste se rozhodli pro otevření zákaznického účtu, použijeme vaše data pro účely založení zákaznického účtu.

Po uzavření smlouvy nebo smazání vašeho zákaznického účtu bude omezeno další zpracování vašich dat a po uplynutí lhůty, po kterou jsou data uchovávána z daňových nebo obchodně-právních důvodů, budou data vymazána, pokud výslovně nevyjádříte souhlas s dalším používáním vašich dat nebo pokud si my, jak vás informujeme v tomto prohlášení, nevyhradíme právo na použití dat nad tento rámec, nakolik to povoluje zákon. Váš zákaznický účet lze kdykoli smazat, a to buď odesláním zprávy na níže uvedený kontakt, nebo pomocí příslušné funkce v zákaznickém účtu.

 

 1. Předání dat

 

Pro účely plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR předáváme vaše data přepravní společnosti, která byla pověřena dodávkou, nakolik je to nezbytné pro dodání objednaného zboží. V závislosti na tom, kterého poskytovatele platebních služeb vyberete v procesu objednávání, předáme ke zpracování plateb platební údaje shromážděné za tímto účelem úvěrové instituci pověřené platbou, případně námi pověřeným poskytovatelům platebních služeb nebo vybrané platební službě. Vybraní poskytovatelé platebních služeb také částečně shromažďují tato data, pokud si u nich založíte účet. V takovém případě se během procesu objednávání musíte přihlásit k poskytovateli platebních služeb pomocí svých přístupových údajů. Platí přitom prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

 

Předání dat poskytovatelům přepravních služeb

Pokud jste k tomu dali výslovný souhlas během objednávání nebo po objednání, předáme na základě tohoto souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR vaši e-mailovou adresu vybranému poskytovateli přepravních služeb, aby vás mohl před doručením kontaktovat za účelem oznámení nebo koordinace dodávky.

 

Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo přímo poskytovateli přepravních služeb na níže uvedené kontaktní adrese. Data, která jste pro tento účel poskytli, po odvolání vymažeme, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich dat, anebo pokud si my, jak vás informujeme v tomto prohlášení, nevyhradíme právo použít data nad tento rámec, nakolik to povoluje zákon.

Österreichische Post Aktiengesellschaft

Rochusplatz 1

1030 Wien

Rakousko

 

Předání dat inkasním subjektům

Pro účely plnění smlouvy v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b GDPR předáváme vaše data pověřenému inkasní firmě, pokud není naše výzva k platbě vyrovnána navzdory předchozím upomínce. V takovém případě je pohledávka bezprostředně vymáhána inkasní společností. Kromě toho slouží toto postoupení k ochraně našich zájmů na účinném uplatnění resp. prosazení naší pohledávky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, jak se tyto zájmy v rámci úvahy jeví v převažující míře jako zájmy oprávněné.

 

 

 1. E-mailový informační bulletin a reklamní zásilky

 

E-mailová reklama s přihlášením k odběru informačního bulletinu

Pokud se zaregistrujete k odběru našeho informačního bulletinu, použijeme data vyžadovaná pro tento účel nebo vámi speciálně pro tento účel sdělená, abychom vám pravidelně zasílali náš e-mailový informační bulletin na základě vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 věta1 písm. a GDPR.

 

Odhlášení informačního bulletinu je kdykoli možné, a to buď odesláním zprávy na níže uvedený kontakt, nebo pomocí příslušného odkazu v informačním bulletinu. Vaši e-mailovou adresu po odvolání vymažeme ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich dat, anebo pokud si my, jak vás informujeme v tomto prohlášení, nevyhradíme právo použít data nad tento rámec, nakolik to povoluje zákon.

 

Informační bulletin je v rámci zpracování zasílán z našeho pověření určitým poskytovatelem služeb, kterému pro tento účel předáváme vaši e-mailovou adresu. Tento poskytovatel služeb se nachází v zemi Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

 

Reklamní zásilky a vaše právo na odpor

Vyhrazujeme si také právo používat vaše křestní jméno a příjmení a vaši poštovní adresu pro vlastní reklamní účely, např. pro zasílání relevantní nabídky a informací o našich produktech poštou. Slouží to k ochraně našich zájmů na propagačním oslovení našich zákazníků v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, jak se tyto zájmy v rámci úvahy jeví v převažující míře jako zájmy oprávněné.

 

Reklamní zásilky jsou v rámci zpracování z našeho pověření realizovány určitým poskytovatelem služeb, kterému pro tento účel předáváme vaše data.

Souhlas s uložením a použitím vašich dat pro tyto účely můžete kdykoli zrušit odesláním zprávy na níže uvedený kontakt.

 

 1. Použití údajů při zpracování plateb

Pokud provádíme plnění předem (např. při nákupu na fakturu) a vy si přejete doručit naše produkty do Rakouska a/nebo máte bydliště v Rakousku, budou data vašeho zadaného požadavku přenesena do společnosti CRIF GmbH, Rothschildplatz 3 / Top 3.06.B, 1020 Wien k ověření vaší identity resp. bonity a budou z nich zjištěny vaše osobní údaje. Právním základem pro tento přenos je čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. V případě platebního chování v rozporu se smlouvou budou údaje o platební spolehlivosti u nesporných a nesplacených pohledávek po datu splatnosti společně s adresními údaji předány společnosti CRIF GmbH, Rothschildplatz 3 / Top 3.06.B, 1020 Wien pro zákonné použití v rámci jejích živnostenských oprávnění podle 152 živnostenského zákona z roku 1994 (úvěrové kanceláře). Bližší informace naleznete na adrese www.crif.at/konsumenten/informationen-zur-dsgvo.

 

 

 

 1. Integrace známky Trustbadge společnosti Trusted Shops

 

Pro prezentaci naší pečeti kvality Trusted Shops a případně nashromážděných hodnocení, a také jako nabídku produktů společnosti Trusted Shops pro kupující po objednávce je do našich webových stránek integrována známka Trustbadge společnosti Trusted Shops.

 

Slouží to k ochraně našich zájmů na optimálním uplatnění na trhu, mají-li naši zákazníci možnost bezpečného nákupu na našich stránkách, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR a na základě úvahy, která tyto zájmy ukazuje jako v převažující míře oprávněné. Známka Trustbadge a služby nabízené v souvislosti s ní jsou nabídkou společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15C, 50823 Köln. Známka Trustbadge je poskytována v rámci zpracování objednávky poskytovatelem CDN (síť pro doručování obsahu). Společnost Trusted Shops GmbH využívá také poskytovatele služeb z USA. Je zajištěna odpovídající úroveň ochrany dat. Další informace o ochraně dat společnosti Trusted Shops GmbH najdete zde.

 

Při každém vyvolání známky Trustbadge uloží webový server automaticky pouze takzvaný soubor protokolu serveru, který obsahuje například vaši IP adresu, datum a čas požadavku, množství přenesených dat a žádajícího poskytovatele (přístupové údaje) a požadavek zdokumentuje. Jednotlivá data o přístupu se ukládají v bezpečnostní databázi pro analýzu bezpečnostních anomálií. Soubory protokolu se automaticky odstraňují nejpozději 90 dnů po vytvoření.

 

Další osobní údaje se předávají společnosti Trusted Shops GmbH, pokud se po dokončení objednávky rozhodnete používat produkty společnosti Trusted Shops nebo pokud jste se již k používání zaregistrovali. Platí smluvní ujednání mezi vámi a společností Trusted Shops. Za tímto účelem jsou osobní údaje automaticky získány z dat objednávky. Pomocí neutrálního parametru (e-mailová adresa hashovaná jednosměrnou šifrovací funkcí) se automaticky kontroluje, zda jste jako kupující již zaregistrováni pro použití produktu. E-mailová adresa se před přenosem převádí na tuto hashovanou hodnotu, společnost Trusted Shops tuto hodnotu nemůže dešifrovat. Po kontrole shody se parametr automaticky odstraní.

 

Je to nutné pro naplnění převažujících oprávněných zájmů naší společnosti i zájmů společnosti Trusted Shops chránit kupující v souvislosti s každou konkrétní objednávkou a provádět transakční vyhodnocení v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR. Další podrobnosti, včetně podrobností o podání odporu, naleznete nalézt v prohlášení o ochraně dat společnosti Trusted Shops, které je jednak uvedeno výše a jednak je dostupné přes odkaz ve známce Trustbadge.

 

 1. Soubory cookie a webová analytika

 

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní a bylo možné používat určité funkce, zobrazovat vhodné produkty a provádět průzkum trhu, používáme na různých stránkách tzv. soubory cookie, pokud jste k tomu udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR.

 

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se automaticky ukládají do vašeho koncového zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, se mažou po ukončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě (trvalé soubory cookie). Dobu uložení zjistíte v přehledu v nastavení souborů cookie svého webového prohlížeče. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o uložení souborů cookie a umožnil jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí, anebo můžete soubory cookie pro určité případy nebo obecně odmítnout. Pokud soubory cookies nebudou akceptovány, mohou mít naše webové stránky omezenou funkčnost. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. Je to popsáno v nabídce nápovědy každého prohlížeče, kde se vysvětluje, jak můžete nastavení pro soubory cookie změnit. Pro jednotlivé prohlížeče je naleznete pod následujícími odkazy:

 

Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

 

Kromě toho můžete svůj souhlas kdykoli odvolat zasláním zprávy na kontakt uvedený v prohlášení o ochraně dat.

 

Soubor cookie DoubleClick

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, používá tento web také tzv. soubor cookie DoubleClick jako součást Google Analytics (viz níže) pro reklamní účely: umožňuje rozpoznání vašeho prohlížeče při návštěvě jiných webů. Informace automaticky generované souborem cookie o vaší návštěvě tohoto webu se obvykle přenášejí na server Google v USA a na tomto serveru se ukládají. Před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru provede funkce anonymizace IP na této webové stránce zkrácení adresy IP. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a tam se zkracuje. Anonymizovaná adresa IP předaná vaším prohlížečem jako součást Google Analytics se neslučuje s jinými údaji společnosti Google. Společnost Google tyto informace použije k sestavování zpráv o aktivitách na webových stránkách a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek. Společnost Google může případně předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Jakmile pomine účel nebo lhůta používání souboru Google DoubleClick naší společností, dojde ke smazání dat shromážděných v této souvislosti.

 

Soubor Google Double Click představuje nabídku společnosti Google Ireland Limited registrované a provozované podle irského práva se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. (www.google.de). Pokud jsou informace přenášeny na servery Google v USA a jsou tam ukládány, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci programu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Komise pro společnosti certifikované v rámci programu Privacy Shield přiměřenou úroveň ochrany údajů.

 

Svůj souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat deaktivací souboru cookie DoubleClick prostřednictvím tohoto odkazu. o nastavení souborů cookie se také můžete informovat u organizace Digital Advertising Alliance a provádět příslušná nastavení. A také můžete svůj prohlížeč nastavit tak, aby vás informoval o uložení souborů cookie a umožnil jednotlivě rozhodnout o jejich přijetí, anebo můžete soubory cookie pro určité případy nebo obecně odmítnout. Pokud soubory cookies nebudou akceptovány, mohou mít naše webové stránky omezenou funkčnost.

 

Použití Google (Universal) Analytics pro analýzu webu

Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, používá tento web Google (Universal) Analytics pro účely analýzy webu. Služba analýzy webu představuje nabídku společnosti Google Ireland Limited registrované a provozované podle irského práva se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. (www.google.de). Služba Google (Universal) Analytics používá metody, které umožňují analýzu vašeho používání tohoto webu, například soubory cookie. Automaticky získané informace o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server Google v USA a na tomto serveru se ukládají. Před přenosem v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru přitom funkce anonymizace IP na této webové stránce provede zkrácení adresy IP. Pouze ve výjimečných případech se na server společnosti Google v USA přenáší úplná IP adresa a tam se zkracuje. Anonymizovaná adresa IP předaná vaším prohlížečem jako součást Google Analytics se zásadně neslučuje s jinými údaji společnosti Google. Jakmile pomine účel nebo lhůta používání služby Google Analytics naší společností, dojde ke smazání dat shromážděných v této souvislosti.

 

Pokud jsou informace přenášeny na servery Google v USA a jsou tam ukládány, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci programu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Komise pro společnosti certifikované v rámci programu Privacy Shield přiměřenou úroveň ochrany údajů.

 

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucna, pokud stáhnete a nainstalujete zásuvný modul pro prohlížeč, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Tím se zabrání shromažďování údajů generovaných souborem cookie a týkající se vašeho používání webové stránky (včetně vaší IP adresy), a také zpracování těchto údajů společností Google.

 

Jako alternativu k zásuvnému modulu prohlížeče můžete kliknout na <a href=""javascript:gaOptout()""> tento odkaz </a>. Tím zamezíte, aby Google Analytics v budoucnu shromažďoval data na této webové stránce. Na zařízení se umístí soubor cookie pro odhlášení. Pokud soubory cookie smažete, budete znovu vyzváni k udělení souhlasu.

 

 1. Online marketing

 

Remarketing reklam Google

Pomocí reklam Google inzerujeme tento web ve výsledcích vyhledávání Google a na webových stránkách třetích stran. Pokud jste nám udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, ukládá se pro tento účel při návštěvě našeho webu tzv. remarketingový soubor cookie, který automaticky pomocí pseudonymního identifikátoru CookieID a podle navštívených stránek umožňuje zobrazovat cílenou reklamu. Jakmile pomine účel nebo lhůta používání služby Remarketing reklam Google naší společností, dojde ke smazání dat shromážděných v této souvislosti.

K dalšímu zpracování dat dojde, pouze pokud jste společnosti Google vyjádřili souhlas s tím, že společnost Google propojí historie vašeho webového a aplikačního prohlížeče s vaším účtem Google a informace z vašeho účtu Google se použijí k personalizaci reklamy, kterou uvidíte na webu. Pokud jste v takovém případě během návštěvě našich webových stránek přihlášeni do účtu Google, použije společnost Google vaše data společně s daty Google Analytics k vytváření a definování seznamů cílových skupin pro remarketing napříč různými zařízeními. Za tímto účelem společnost Google dočasně propojí vaše osobní údaje s daty Google Analytics, aby vytvořila cílové skupiny.

Reklama Google představuje nabídku společnosti Google Ireland Limited registrované a provozované podle irského práva se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de). Pokud jsou informace přenášeny na servery Google v USA a jsou tam ukládány, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci programu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Komise pro společnosti certifikované v rámci programu Privacy Shield přiměřenou úroveň ochrany údajů.

Svůj souhlas můžete kdykoli s účinkem do budoucna odvolat deaktivací remarketingového souboru cookie prostřednictvím tohoto odkazu. o nastavení souborů cookie se také můžete informovat u organizace Digital Advertising Alliance a provádět příslušná nastavení.

 

Partnerský program Affilinet

Naše webové stránky se účastní partnerského programu Affilinet. Tento program nabízí společnost AWIN AG, Eichhornstrasse 3, 10785 Berlín (dále jen „Affilinet“). Jedná se o tzv. afiliační systém, kdy osoby registrované v Affilinetu (nazývaní také „vydavatelé“) inzerují na svých webových stránkách pomocí reklamních médií produkty nebo služby tzv. „inzerentů“. Slouží to k ochraně našich zájmů na optimalizaci a ekonomickém zhodnocení naší online nabídky, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR na základě úvahy, která tyto zájmy ukazuje jako v převažující míře oprávněné. Pomocí souborů cookies může Affilinet sledovat historii příslušné objednávky a zejména zpětně zjistit, že jste klikli na příslušný odkaz, a tedy objednali produkt prostřednictvím afiliačního partnerského programu.

Ukládání souborů cookie ze strany našimi smluvními partnery nebo našimi webovými stránkami můžete kdykoli zabránit příslušným nastavením svého internetového prohlížeče. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze také kdykoli vymazat pomocí internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Další informace o zpracování dat v Affilinetu naleznete zde.

 

Google Maps

Tento web používá Mapy Google k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Mapy Google představují nabídku společnosti Google Ireland Limited registrované a provozované podle irského práva se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de). Slouží to k ochraně našich zájmů na optimalizovaném zobrazení naší nabídky a snadné dosažitelnosti našich poboček, a to v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR a na základě úvahy, která tyto zájmy ukazuje jako v převažující míře oprávněné.

Při používání Map Google společnost Google přenáší nebo zpracovává data o používání mapových funkcí návštěvníky webových stránek, tato data mohou zahrnovat zejména IP adresu a údaje o poloze. Na toto zpracování dat nemáme žádný vliv. Pokud jsou informace přenášeny na servery Google v USA a jsou tam ukládány, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci programu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Komise pro společnosti certifikované v rámci programu Privacy Shield přiměřenou úroveň ochrany údajů.

Chcete-li deaktivovat službu Mapy Google a zabránit tak přenosu dat do společnosti Google, musíte ve svém prohlížeči deaktivovat funkci JavaScript. V takovém případě nelze Mapy Google používat, anebo je lze použít pouze v omezeném rozsahu.

Další informace o zpracování dat společností Google naleznete v Informacích o ochraně dat společnosti Google. Smluvní podmínky služby Mapy Google obsahují podrobné informace o mapové službě.

Zpracování dat probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými osobami podle čl. 26 GDPR, kterou si můžete prohlédnout zde.

 

Google reCAPTCHA

Za účelem ochrany před zneužitím našich webových formulářů a před spamem používáme v některých formulářích na tomto webu službu Google reCAPTCHA. Google reCAPTCHA představuje nabídku společnosti Google Ireland Limited registrované a provozované podle irského práva se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. (www.google.de). Kontrolou ručního zadání tato zabraňuje tato služba automatizovanému softwaru (tzv. robotům) provádět nelegitimní aktivity na webové stránce. Slouží to podle čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR k ochraně našich zájmů na ochraně našich webových stránek před zneužitím a na bezproblémovém zobrazení naší online prezentace, které se v rámci úvahy jeví v převažující míře jako zájmy oprávněné.

 

Google reCAPTCHA používá prostřednictvím kódu (tzv. JavaScript) začleněného do webové stránky určité ověřovací metody, které umožňují analýzu používání webové stránky, například soubory cookie. Automaticky získané informace o vašem používání těchto webových stránek včetně vaší adresy IP se zpravidla přenášejí na server Google v USA a na tomto serveru se ukládají. Google reCAPTCHA dále vyhodnocuje další soubory cookie, které ve vašem prohlížeči uložily služby Google.

K načítání nebo ukládání osobních údajů ze vstupních polí příslušného formuláře nedochází.

 

Pokud jsou informace přenášeny na servery Google v USA a jsou tam ukládány, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci programu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát je k nahlédnutí zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila Komise pro společnosti certifikované v rámci programu Privacy Shield přiměřenou úroveň ochrany údajů.

 

Shromažďování dat generovaných skriptem JavaScript resp. souborů cookie souvisejících s vaším používáním webu (včetně vaší adresy IP) a zpracování těchto dat společností Google můžete zabránit, pokud v nastavení svého prohlížeče zakážete provádění JavaScriptů nebo ukládání souborů cookie. Upozorňujeme, že to může omezit funkčnost našeho webu, když jej používáte.

 

Další informace o zásadách ochrany dat společnosti Google naleznete zde.

 

 1. Sociální média

 

Použití sociálních modulů pro Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest

 

Na našem webu se používají tzv. sociální moduly („zásuvné moduly“) pro sociální sítě.

 

Když navštívíte stránku našeho webu, která obsahuje takový zásuvný modul, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery příslušné sociální sítě. Obsah zásuvného modulu se přenáší od příslušného poskytovatele přímo do vašeho prohlížeče a integruje se do stránky. Integrací zásuvných modulů získávají poskytovatelé informace, že váš prohlížeč přešel na odpovídající stránku našeho webu, i když nemáte vytvořen žádný profil nebo nejste momentálně přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) se přenášejí z vašeho prohlížeče přímo na server příslušného poskytovatele (případně do USA) a tam se ukládají. Pokud jste přihlášeni k některé ze služeb, mohou poskytovatelé přiřadit vaši návštěvu našeho webu k vašemu profilu v příslušné sociální síti. Pokud interagujete s pluginy, například stisknutím tlačítka „Like“ nebo „Share“, přenese se odpovídající informace také přímo na server poskytovatele a tam se uloží. Informace se také zveřejní na sociální síti a zobrazí se vašim kontaktům. Slouží to k ochraně našich zájmů na optimálním uplatnění naší nabídky na v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, jak se tyto zájmy v rámci úvahy jeví v převažující míře jako zájmy oprávněné.

 

Zásuvné moduly videí YouTube

Na těchto webových stránkách je vložen obsah třetích stran. Tento obsah poskytuje společnost Google („poskytovatel“). YouTube představuje nabídku společnosti Google Ireland Limited registrované a provozované podle irského práva se sídlem v Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (www.google.de).

 

U videí YouTube integrovaných na našem webu je aktivováno nastavení rozšířené ochrany dat. To znamená, že na webu YouTube nejsou shromažďovány a ukládány žádné informace návštěvníků webových stránek, pokud video nepřehrávají. Vkládání videí slouží k ochraně našich zájmů na optimálním tržním uplatnění naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR, jak se tyto zájmy v rámci úvahy jeví v převažující míře jako zájmy oprávněné.

 

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a použití dat poskytovateli na jejich stránkách, a také kontaktní údaje i svá práva a možnosti nastavení pro ochranu svého soukromí naleznete v zásadách ochrany dat poskytovatelů:

 

https://www.facebook.com/policy.php 

 

https://twitter.com/de/privacy 

 

https://help.instagram.com/155833707900388 

 

https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy 

 

https://policies.google.com/privacy 

 

Pokud si nepřejete, aby sociální sítě přiřazovaly data shromážděná prostřednictvím našeho webu přímo k vašemu profilu v příslušné službě, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit z příslušné služby. Můžete také zcela zabránit tomu, aby se zásuvné moduly načítaly pomocí doplňků pro váš prohlížeč, např. pomocí blokátoru skriptů „NoScript [https://noscript.net/]“.

 

Naše online prezentace na Facebooku, Youtube, Instagramu, Pinterestu

 

Naše prezentace na sociálních sítích a platformách slouží ke kvalitnější a aktivní komunikaci s našimi zákazníky a zájemci o naše služby. Informujeme touto cestou informace o našich produktech a probíhajících speciálních akcích.

Když navštívíte naši online prezentaci v sociálních médiích, vaše data se mohou automaticky shromažďovat a ukládat pro účely průzkumu trhu a reklamních účely. Z těchto dat se sestavují tzv. profily využití s pomocí pseudonymů. Profily se používají např. pro umísťování relevantní reklamy na dané platformě i mimo ni. Za tímto účelem se na vašem koncovém zařízení obvykle používají soubory cookie. Do těchto souborů cookie se ukládají informace o chování návštěvníků a zájmech uživatelů. Slouží to podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR k ochraně našich zájmů, které se v rámci úvahy jeví v převažující míře jako zájmy oprávněné, na optimalizovaném prezentování naší nabídky a efektivní komunikaci se zákazníky a zájemci. Pokud jste požádáni o souhlas se zpracováním dat příslušnými provozovateli platforem sociálních médií, např. pomocí zaškrtávacího políčka, je právním základem pro zpracování údajů čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Pokud se výše uvedené platformy sociálních médií nacházejí v USA, platí následující: Pro USA Evropská komise přijala Rozhodnutí o přiměřenosti. Vychází přitom z programu EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát pro příslušnou firmu lze zobrazit zde [https://www.privacyshield.gov/list].

Podrobné informace o zpracování a použití dat poskytovateli na jejich stránkách, a také kontaktní údaje i vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, zejména možnost podání odporu (odhlášení), naleznete v odkazovaných zásadách ochrany dat poskytovatelů. Pokud přesto potřebujete asistenci, můžete nás kontaktovat.

 

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Zpracování dat probíhá na základě dohody mezi společně odpovědnými osobami podle čl. 26 GDPR, kterou si můžete prohlédnout zde.

Další informace o zpracování dat při návštěvě fanouškovské stránky na Facebooku (informace o datech z přehledů stránky) naleznete zde.

 

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

 

Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

 

Možnost podání odporu (odhlášení):

 

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

 

Google/YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

 

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

 

Pinterest: https://www.pinterest.de/settings

 

 1. Odesílání žádostí o hodnocení e-mailem

 

 

 

Žádosti o hodnocení od společnosti Trusted Shops

Pokud během objednávání nebo po objednávce vyjádříte svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a GDPR, předáme vaši e-mailovou adresu společnosti Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str. 15c, 50823 Kolín nad Rýnem (www.trustedshops.de), která vám e-mailem zašle žádost o hodnocení.

 

Souhlas lze kdykoli odvolat zasláním zprávy na níže uvedený kontakt nebo přímo společnosti Trusted Shops.

 

 1. Kontakt a vaše práva

 

 

 

Jako subjekt údajů máte následující práva:

 

 * v souladu s čl. 15 GDPR právo vyžádat si informace o svých osobních údajích zpracovávaných námi v rozsahu daném GDPR;

 * v souladu s čl. 16 GDPR právo požádat o okamžitou opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které jsou u nás uložené;

 * v souladu s čl. 17 GDPR právo požadovat vymazání svých osobních údajů, které jsou u nás uložené, pokud není další zpracování * potřebné pro výkon práva na svobodu projevu a informace;

    * ke splnění zákonné povinnosti;

    * z důvodů veřejného zájmu nebo

    * k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků;

  

  

 * v souladu s čl. 18 GDPR právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud * zpochybňujete správnost údajů;

    * zpracování je nezákonné, vy však odmítnete jejich vymazání;

    * údaje již nepotřebujeme, potřebujeme je však k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo

    * jste v souladu s čl. 21 GDPR zpracování odmítli;

  

  

 * v souladu s čl. 20 GDPR právo žádat vydání svých osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu, anebo žádat o předání jiné odpovědné osobě;

 * v souladu s čl. 77 GDPR právo podat stížnost dozorujícímu orgánu. Zpravidla se můžete obrátit na dozorující orgán ve svém obvyklém bydlišti nebo pracovišti nebo v sídle naší společnosti.

 

Máte-li jakékoli dotazy týkající se shromažďování, zpracování nebo použití vašich osobních údajů, informací, oprav, omezení nebo výmazu dat, dále týkající se odvolání uděleného souhlasu nebo podání odporu proti určitému použití dat, kontaktujte nás přímo pomocí kontaktních údajů v naší tiráži.

 

Právo na podání odporu

Pokud zpracováváme osobní údaje podle vysvětlení výše na ochranu našich zájmů, které se v rámci úvahy jeví v převažující míře jako zájmy oprávněné, můžete proti tomuto zpracování podat odpor s účinností do budoucna. Pokud se zpracování provádí pro účely přímého marketingu, můžete toto právo kdykoli uplatnit, jak je popsáno výše. Pokud zpracování probíhá pro jiné účely, máte právo podat odpor, pouze pokud existují důvody, které vyplývají z vaší konkrétní situace.

 

Po uplatnění vašeho práva na odpor již nebudeme vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat, pokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé legitimní důvody pro zpracování, které převáží vaše zájmy, práva a svobody, anebo pokud zpracování slouží uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků

 

To neplatí, pokud se zpracování provádí pro účely přímého marketingu. Poté již za tímto účelem již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat.

Aktualizace: 05/2020